nazwa programu

piątek, 25.10.2019

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Spiéwta ptôszczi

Słowa: Leon Roppel
Muzyka: Witosława Frankowska
Układ: Marek Rocławski
Śpiewa Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, pod dyrekcją Aleksandry Janus.

Spiéwta ptôszczi, spiéwta ptôszczi,
swiat niech czëje całi,
że w Betlejem, marny szopie,
leżi Jezësk małi!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

W kùmkù leżi, wiater wieje,
Marija Gò tuli.
Cepło sankã gò òkriwô
ë do spikù tuli!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!

Narodzëła Sëna przëczëstô Marija
Knôpi z Kartuz przëgriwają
na skrzëpkach ë basë
a dzéwczãta zôs w chòrankach
nie żałują głosë!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Dlô Józefa niosą krëpë,
dlô Mariji nudle.
Dlô pasterzi fôtkã piwa
ë tôbaczkã w pudle.

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Do Mariji ë Jezuska
mërgô Józef stôri
ë ùsmiéchô sã pòd wąsã
na te zdrząc òfiarë.

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Jezusk rãczkã swą ùnôszô
w naju zemi stronã,
jakbë rzec chcôł: "Mòje dzôtczi
bãdã wiedno z wama!"

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

________________________________


Śpiewajcie ptaszki

Tłumaczenie z języka kaszubskiego. Tomasz Fopke

Śpiewajcie ptaszki, śpiewajcie ptaszki
Niech słyszy cały świat
Że w Betlejem, marnej szopie
Leży mały Jezusek

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!

Narodziła Syna Przeczysta Maryja!

Leży w żłobku, wieje wiatr
Maryja Go tuli,
Okrywa ciepło siankiem
I tuli do snu.

Gloria!

Chłopcy z Kartuz przygrywają
na skrzypkach i basach
a dziewczęta znów w piosenkach
nie żałują głosu

Gloria!

Dla Józefa niosą kaszę
Makaron dla Maryi,
Miarkę piwa dla pasterzy
I tabaczkę w pudle

Gloria!

Do Maryi i Jezuska
Mruga stary Józef
I uśmiecha się pod wąsem
Patrząc na te ofiary.

Gloria!

Jezusek unosi swą rączkę
w stronę naszej ziemi
Jakby chciał powiedzieć: "Moje dziatki,
Zawsze będę z wami!"

Gloria!

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 27.12.2019 Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z Wejherowa

Òjcze nasz

Słowa: Aleksander Labuda
Muzyka: Jan Trepczyk
Wykonawca: Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z Wejherowa pod dyrekcją i przy akompaniamencie fortepianowym Marcina Grzywacza


Na wëstrzódkù snôżi wsë
Z dôwna Bòsczi stoji dóm.
Przetrwôł gwësno wieczi trzë,
A jesz wiedno je ten sóm.

Co dzéń biją zwònë trzë,
Przërôczają głosno nas.
Bësmë do kòscółka szlë,
Bò nôwëższi je ju czas.

Pòjmë, pòjmë chùtkò tam,
Kãdë zbòżny chôdô lud.
Tam cë z dëszë spadnie kam,
Czej òfiarë ùzdrzisz cud.

Klëknij ze mną brace tej,
Czënë dëszë hewò zważ.
A za òjców biédny krôj
Zmówi jesz rôz „òjcze nasz”.

__________________________


Ojcze nasz

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Na środku pięknej wsi
Od dawna Boży stoi dom.
Przetrwał z pewnością trzy wieki,
A wciąż jest taki sam.

Co dzień biją trzy dzwony,
Głośno nas zapraszają.
Byśmy szli do kościółka,
Bo już najwyższy czas.

Pójdźmy, pójdźmy prędko tam,
Gdzie pobożny chadza lud.
Tam ci z duszy spadnie głaz,
Gdy ujrzysz cud ofiary.

Klęknij więc ze mną, bracie,
Rozważ tu swoje czyny.
A za ojców biedny kraj
Zmów jeszcze raz „Ojcze nasz”.

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 20.12.2019 Chór „Strzelenka” z Tuchomia

Tak jak tédë

Słowa: Kazimierz Jastrzębski
Muzyka: Karol Krefta
Opracowanie: Karol Krefta
Wykonawca: Chór „Strzelenka” z Tuchomia pod dyrekcją Karola Krefty

Tak jak tédë, przed wiekama lat,
Tak jak tédë, dzys taczi sóm swiat,
Lëdze taczi jak tédë téż są,
Tak jak tédë, sã rodzą i mrzą.
Tak jak tédë, je dobro i grzéch,
Tak jak tédë, są łzë i je smiéch,
Serca téż nóm tesknotë ból rwie,
Bò, tak jak tédë, braknie tu Ce.

Przińdz do nas Panie, niech tak sã stanie,
Jak tédë znôu,
Przińdz na tã zemiã, przińdz na Kaszëbë,
Do naszi wsë.
Chòc gwës są môle, bògatszé wiele,
Widzalszé są,
Tu na Ce czekô, cepło i spòkój,
Szczãslëwi dóm.


Tak jak tédë, wëpełni sã czas,
Tak jak tédë, Bóg wezdrzi na nas,
Żôl Mù mdze, że jak tédë lud łkô,
Tak jak tédë, ùprosëc sã dô.
Tak jak tédë, na swiat przińdze Syn,
Tak jak tédë, niesc mir, òdkùp win,
Czej to stanie sã jednak i dze,
To, wiész jak tédë, blós Bòże Të.

Przińdz do nas Panie...

______________________________


Tak jak wtedy

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Tak jak wtedy, przed wiekami,
Tak jak wtedy, dziś taki sam świat,
Ludzie tacy, jak wtedy też są,
Tak jak wtedy, się rodzą i mrą.
Tak jak wtedy, jest dobro i grzech,
Tak jak wtedy, są łzy i jest śmiech,

Serca też nam tęsknoty ból rwie,
Bo, jak wtedy, braknie to Ciebie.

Przyjdź do nas, Panie, niech tak się stanie,
Znowu jak wówczas,
Przyjdź na tą ziemię, przyjdź na Kaszuby,
Do naszej wsi.
Choć pewnie są miejsca, o wiele bogatsze,
Okazalsze są,
Tu na Ciebie czeka, ciepło i spokój,
Szczęśliwa sień.

Tak jak wtedy, wypełni się czas,
Tak jak wtedy, Bóg wejrzy na nas,
Będzie Mu żal, że jak wonczas lud łka,
Tak jak wtedy, uprosić się da.
Tak jak wtedy, na świat przyjdzie Syn,
Tak jak wtedy, nieść mir, odkupienie win,
Gdy to stanie się jednak i gdzie,
To, wiesz, jak wtedy, Boże tylko Ty.

Przyjdź do nas, Jezu...

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 13.12.2019 Chór Kaszubski „Rumianie” z Rumi

Jezë, jidze nocka

Słowa: Jerzy Stachurski
Muzyka: Jerzy Stachurski
Opracowanie: Marzena Graczyk
Wykonawca: Chór Kaszubski „Rumianie” z Rumi

Jezë, jidze nocka do Cebie,
Swiécą gwiôzdë wszëtczé na niebie,
Żebë głowa mògła spac
I spik pëszny dac.

Jezë, nocka weznie Ce w rãce,
Żebë krew nie cekła z nóg wiãcy,
Żebë do se wzął Ce Bóg
Z lëdzy grzésznëch dróg.

Zaspiéwelë ju anielë,
Że do nieba Cebie wzãlë.
Zaspiéwelë hewò,
Że to Krziża drzéwiã òtemkło dlô lëdzy niebò.

______________________________________


Jezu, idzie nocka

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Jezu, idzie nocka do Ciebie,
Świecą wszystkie gwiazdy na niebie,
Żeby głowa mogła spać
I sen przynieść wspaniały.

Jezu, nocka weźmie Ce w ręce,
Żeby krew nie ciekła z nóg więcej,
Żeby wziął Cię do siebie Bóg
Z ludzi grzesznych dróg.

Zaśpiewali już anieli,
Że do nieba Ciebie wzięli.
Oto zaśpiewali,
Że to Krzyża drzewo otwarło dla ludzi niebo.

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 6.12.2019 Chór Mieszany „Pięciolinia” z Linii

W sztëczkù chleba

Słowa: Jan Walkusz
Muzyka: Witosława Frankowska
Opracowanie: Tomasz Fopke
Wykonawca: Chór Mieszany „Pięciolinia” z Lini pod dyrekcją Jana Szulca

W tim malińczim sztëczkù chleba wëbielałim òd miłotë
Sóm Bóg przëszedł do nas z nieba pòmòc złémù stanąc procëm
W okrëszince Sëna Cało Słowã nóm je przëwòłóné,
Tak, jak piérwi rôz sã stało, co dzéń zôs je darowóné.

Bòskô strawa dlô naj dëszë, z nieba swiãté pòkrzeszenié.
Bësma razã hewò przëszlë, gdze je nasze òdnowienié.
Tu ze Stołu ny Òfiarë, czedë serca nasze czësté,
Wezma dodóm swiãté Darë, zaniesc dobroc midzë lëdzy.

Niech mdze Tobie Bòże chwała z Sënã Twòjim w Sakramence.
Łączi nas tu starków wiara erbòwónô w testamence.
Niech ten Chléb, co Bòga krëje dërch Kaszëbóm drogã znaczi
I czap grzéchów z dëszë zmëje, zemiã w niebò przejinaczi.

____________________________________________________


W kawałku chleba

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

W tym maleńkim kawałku chleba wybielałym od miłości
Sam Bóg przyszedł do nas z nieba pomóc przeciwstawić się złemu.
W okruszynce Syna Ciało słowem nam przywołano,
Tak, jak ongiś się stało, co dzień znów jest darowane.

Boska strawa dla dusz naszych, pokrzepienie święte z nieba.
Byśmy tu razem przybyli, gdzie jest nasze odnowienie.
Tu ze Stołu tej Ofiary, gdy serca nasze czyste,
Weźmy do domu święte dary , zanieść dobroć między ludzi.

Niechaj będzie Tobie Boże chwała z Twoim Synem w Sakramencie.
Łączy nas tutaj wiara ojców przekazana w testamencie.
Niech ten Chleb, który skrywa Boga, wciąż Kaszubom znaczy drogę
I brud grzechów zmyje z duszy, ziemię przemieni w niebo.

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 29.11.2019 Zespół Folklorystyczny „Nadolanie” z Nadola

Të jes

Słowa: Jerzy Stachurski
Muzyka: Jerzy Stachurski
Opracowanie: Ilona Kowalczyk
Wykonawca: Zespół Folklorystyczny „Nadolanie” z Nadola pod kierunkiem Ilony Kowalczyk, przy fortepianie Tadeusz Formela

Tëli sërc òtemkłëch je,
Tëli głosów spiewac chce
Dobri ò Panie nasz,
Co wszëtczich w òpiece môsz.

Të jes widã, co swiécy nóm w nocë i dnie
Co w drodze pòmôgô mie.
W mòjim sërcu dlô Ce chëcz,
Kò tak bëło i tak mùszi bëc.

Dobri w niebie Bóg òjc wié,
Jaczi lud kaszëbsczi je.
Dobri, ò Panie nasz,
Co wszëtczich w òpiece môsz.

Të jes widã...

Wëlatiwają te mëslë jak ptôchë z gniôzda,
Mòże zbùdzą sërce dze,
Mòże pòdniesą żôdżel pòrwóny wiatrã
Noc mòże zamienią w dzéń.

Tëli sërc òtemkłëch je...

_____________________________________

Tyś jest

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Tyle jest otwartych serc,
Tyle głosów chce śpiewać
Dobry, o Panie nasz,
Który masz nas wszystkich w opiece.

Tyś światłem, które nam świeci we dnie i w nocy
Które pomaga mi w drodze.
W moim serce jest dla Ciebie dom,
Wszak tak było i tak musi być.
Dobry w niebie Bóg Ojciec wie,
Jaki jest kaszubski lud.

Dobry, o Panie nasz,
Który masz nas wszystkich w opiece.
Tyś światłem, które nam świeci we dnie i w nocy
Które pomaga mi w drodze.
W moim serce jest dla Ciebie dom,
Wszak tak było i tak musi być.

Tyś światłem...

Wylatują te myśli jak ptaki z gniazda,
Może zbudzą gdzieś serce,
Może podniosą żagiel porwany wiatrem
Noc może zamienią w dzień.

Tyle jest serc...

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 22.11.2019 Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” z Dębogórza

Niebnô droga

Słowa: Eugeniusz Pryczkowski
Muzyka: Witosława Frankowska
Opracowanie: Przemysław Stanisławski
Wykonawca: Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” z Dębogórza pod dyrekcją Pawła Nodzaka

Te nasze górë, łączi, piôsczi,
Mòdrawé mòrze i farwny las
Przeżegnôj Matkò w miono Bòsczé;
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas.

Pò mòrsczich wałach rëbôk płënie,
Czej sztorm i chaja – straszny ùrzas,
Tej chùtkò do Ce w mòdłach brënie;
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas.

Na lądze gbùrze Cebie proszą,
Bë béł na żniwò wioderny czas.
Bëlną pòdzãkã za to głoszą;
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nas.

A czej pielgrzimczi kùńc nadińdze
I zwãk swój wëdô żëcégò zwón,
Na niebną drogã dôj wińc letkò;
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nóm.

________________________________


Droga do nieba
Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Te nasze góry, łąki, piaski,
Modrawe morze i barwny las
Przeżegnaj Matko w imię Boże;
Błogosław nas, czcigodna Panno.

Po morskich falach rybak płynie,
Gdy sztorm, nawałnica, niepojęta trwoga,
Pospiesznie zanosi do Ciebie modły;
Błogosław nas, czcigodna Panno.

Na lądzie proszą Ciebie rolnicy,
Aby była pogoda na żniwa.
Dziękczynienie za to głoszą;
Błogosław nas, czcigodna Panno.

A kiedy nadejdzie koniec pielgrzymki
I odezwie się dzwon żywota,
Pozwól wejść z lekkością na drogę do nieba;
Błogosław nam, czcigodna Panno.

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 15.11.2019 Chór Mieszany „Lutnia” z Luzina

Kaszëbskô Królewô

Słowa i muzyka: Jan Trepczyk
Opracowanie: Juliusz Mowiński
Wykonanie: Chór Mieszany „Lutnia” z Luzina pod dyrekcją Tomasza Fopke

Kaszëbskô Królewô! Bòżi, snôżi kwiat!
Panëjesz ju nama hewò òd stalat.
Do Ce më sã żôlimë, wiedno mòdlimë,
Ò bòkadosc wiarë co dzéń prosymë.

Kaszëbskô nasza Matinkò,
Na strażë stojimë kòl Ce,
Wez prowadzë kaszëbsczi lud,
Gdze skrzi sã nieba wieczny wid!

Nôswiãtszô Marija, raju pëszny brzôd!
Przëstojiwómë Ce, jesmë przë Ce rôd.
Ùmòdlë ù Sëna dlô nas niebny môl,
Zgòjë grzéchù renë, niech Ce nas mdze żôl!

Kaszëbskô...

Ùkòrunowónô, tesknimë do Ce,
Króluj nama wiedno, trzëmôj kòle se!
A czej nas ju zawòłô Syn Twój przed swój trón,
Barnicą mdzë naszą, przëjim na swój plón.

Kaszëbskô...

______________________________________


Kaszubska Królowa

Tłumaczenie z języka kaszubskiego: Tomasz Fopke

Kaszubska Królowa. Boży piękny kwiecie!
Panujesz nam tu od wieków.
Tobie się żalimy, zanosimy modły,
O bogactwo wiary co dzień prosimy.

Kaszubska nasza Mateńko,
Stoimy przy Tobie na straży,
Prowadź kaszubski lud,
Gdzie lśni nieba wieczne światło!

Najświętsza Maryjo, wspaniały owocu raju!
Trwamy przy Tobie z radością.
Wymódl u Syna dla nas miejsce w niebie.
Niech się zagoją rany grzechu, pożałuj nas!

Kaszubska...

Ukoronowana, tęsknimy do Ciebie,
Króluj nam zawsze, miej nas przy sobie!
A gdy zawoła nas przed Swój tron Twój Syn,
Miej nas w obronie, pod skrzydła swej miłości przyjmij.

Kaszubska...

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 8.11.2019 Zespół „Kosakowianie” z Kosakowa

Matkò Bòlesnô

Słowa: Bernard Sychta
Muzyka: Witosława Frankowska
Aranżacja: Tadeusz Korthals
Wykonawca: Zespół „Kosakowianie” pod kier. Tadeusza Korthalsa

Na Kalwariach sta Matinka
Bòlesnô i zdrza na Synka,
Jak na Krziżu ùmiérôł.
Sta zbòlałô, ùjisconô,
Że Bóg kònô, wëstraszonô,
Ale nick nie wërzéka.

Bòżô Nënkò, co za zgroza –
Nënkò, Mater Dolorosa,
Jakże Të jes wëbëła?

A bò jem sã w cërpiu szkòle
Pòdda Òjca w niebie wòlë,
tak jak Bòsczi òtrok mój.
Jak pòd Sëna, Nënkò Swiãtô,
Krziżã sta jes nieùdżãtô,
Tak pòd najim Krziżã stój.

Bòlesnô jô, lëdzy Matka
Stojec mdã jaż do òstatka
Kòle krziża wajégò.

Chwała, Nënkò, bëlnô Tobie
Ju lżi nama w naj’ jadłobie
Ju nóm dwigac lżi nasz Krziż.

____________________________


Matko Bolesna

Tłumaczenie z jęz. kaszubskiego: Tomasz Fopke

Na Kalwariach stała Mateńka
Bolesna i spoglądała na Synka,
Jak na Krzyżu umierał.
Stała zbolała, zmartwiona,
Wystraszona śmiercią Boga,
Ale nie wypominała niczego.

Matko Boża, cóż za zgroza –
Matko, Mater Dolorosa,
Jakże wytrzymałaś tę niedolę?

Szkołę cierpienia przeszłam
Poddając się woli Ojca w niebie,
tak jak Boski mój potomek.
Tak, jak pod Synowym Krzyżem

Stałaś niezłomnie, Święta Matko,
Tak stój pod naszym Krzyżem.
Jam Bolesna, ludzi Matka
Stała będę do ostatka
Obok waszego krzyża.

Poczesna chwała, Matko, Tobie
Już nam lżej w naszym żalu przeogromnym
Już nam lżej dźwigać nasz krzyż.

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 1.11.2019 Zespół Wokalno-Instrumentalny „Kaszubki” z Chwaszczyna

Plac dlô ce

Słowa i muzyka: Kazimierz Jastrzębski
Aranżacja: Szymon Chyliński
Wykonawca: Zespół Wokalno-Instrumentalny „Kaszubki” z Chwaszczyna pod kierunkiem Szymona Chylińskiego.

Tej, czej Józef dzes w Betlejem, swiãtą nocą
Na przińdzenié Twòje szukôł gòstną chëcz,
Żódne dwiérze nie òdemkłë sã przed Tobą
Tej jes mùszôł za kòlibkã kùmik miec...

Mało placu mómë dlô Ce w naszim swiece
Chòc tak baro jes pòtrzébny nama w nim...
Dze naléze nórcëk cëchi môłi Jezësk
Dze ti nocë sã narodzy Bòżi Syn...

Òd ne czasu ju minãłë wieczi całé
Swiat, chòc pòznôł Cebie – dërch je taczi sóm
Łzë, nieszczesca, zwadë, wòjnë zaòstałë
Ùczba Twòja jesz tak drãgò jidze nóm
Mało placu...

Jezë proszã, wezdrzë z górë w serce mòje
Nôpiãkniészé pewno nie je – sóm to wiém...
Jednak chcã bës wiedzôł, co je wiedno Twòje
I że czekô, żebës sã narodzył w nim...
Mało placu...

______________________________________


Miejsce dla Ciebie

Tłumaczenie z jęz. kaszubskiego: Tomasz Fopke

Wtedy, gdy Józef gdzieś w Betlejem świętą nocą
Na Twe przyjście szukał gościnnego domu
Żadne drzwi nie otwarły się przed Tobą
Musiałeś mieć żłóbek za kołyskę...

Mało miejsca mamy dla Ciebie w naszym świecie
Chociaż tak bardzo jesteś nam w nim potrzebny
Gdzie znajdzie cichy kącik mały Jezusek,
Gdzie tej nocy narodzi się Boży Syn...

Od tego czasu minęły już wieki całe
Świat, choć poznał Ciebie – wciąż jest taki sam
Łzy, nieszczęścia, zwady, wojny pozostały
Nauka Twa jaszcze tak ciężko dla nas strawna...

Mało miejsca...

Jezu, proszę, wejrzyj z góry w me serce
Najpiękniejsze pewnie nie jest – sam to wiem...
Jednak chcę, byś wiedział, że jest zawsze Twoje
I że czeka, żebyś się narodził w nim..

Mało miejsca...

nazwa posta województwo pomorskie piątek, 25.10.2019 Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Spiéwta ptôszczi

Słowa: Leon Roppel
Muzyka: Witosława Frankowska
Układ: Marek Rocławski
Śpiewa Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, pod dyrekcją Aleksandry Janus.

Spiéwta ptôszczi, spiéwta ptôszczi,
swiat niech czëje całi,
że w Betlejem, marny szopie,
leżi Jezësk małi!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

W kùmkù leżi, wiater wieje,
Marija Gò tuli.
Cepło sankã gò òkriwô
ë do spikù tuli!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!

Narodzëła Sëna przëczëstô Marija
Knôpi z Kartuz przëgriwają
na skrzëpkach ë basë
a dzéwczãta zôs w chòrankach
nie żałują głosë!

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Dlô Józefa niosą krëpë,
dlô Mariji nudle.
Dlô pasterzi fôtkã piwa
ë tôbaczkã w pudle.

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Do Mariji ë Jezuska
mërgô Józef stôri
ë ùsmiéchô sã pòd wąsã
na te zdrząc òfiarë.

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

Jezusk rãczkã swą ùnôszô
w naju zemi stronã,
jakbë rzec chcôł: "Mòje dzôtczi
bãdã wiedno z wama!"

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
Narodzëła Sëna przëczëstô Marija

________________________________


Śpiewajcie ptaszki

Tłumaczenie z języka kaszubskiego. Tomasz Fopke

Śpiewajcie ptaszki, śpiewajcie ptaszki
Niech słyszy cały świat
Że w Betlejem, marnej szopie
Leży mały Jezusek

Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!

Narodziła Syna Przeczysta Maryja!

Leży w żłobku, wieje wiatr
Maryja Go tuli,
Okrywa ciepło siankiem
I tuli do snu.

Gloria!

Chłopcy z Kartuz przygrywają
na skrzypkach i basach
a dziewczęta znów w piosenkach
nie żałują głosu

Gloria!

Dla Józefa niosą kaszę
Makaron dla Maryi,
Miarkę piwa dla pasterzy
I tabaczkę w pudle

Gloria!

Do Maryi i Jezuska
Mruga stary Józef
I uśmiecha się pod wąsem
Patrząc na te ofiary.

Gloria!

Jezusek unosi swą rączkę
w stronę naszej ziemi
Jakby chciał powiedzieć: "Moje dziatki,
Zawsze będę z wami!"

Gloria!

1

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ TELEWIZJA TTM

personalizacja strony głownej

  1. Dostosuj ją do swoich potrzeb odznaczająć niepotrzebne ikony kategorii:
  1. Jeśli chcesz widzieć na głównej informacje tylko z twojej gminy, usuń pozostałe (usunięte lokalizacje nie znikną z menu głównego).

Województwo pomorskie

Powiat Wejherowski

Powiat Pucki


Trójmiasto


  1. Skorzystaj z trybu poziomego strony głównej, jeśli według Ciebie jest wygodniejsza.

  1. Wybierz wersje kolorystyczną naszego serwisu.

  1. Pamiętaj o tym, że zawsze możesz zresetować ustawienia przyciskiem „resetuj” w tym oknie oraz na stronie głównej.
    WAŻNE! Pesonalizacja jest zapamiętywana jako plik cookie. Jeśli w przeglądarce zablokowano zapisywanie cookies, ustawienia nie zostaną zapamiętane. W przypadku wyzerowania przeglądarki lub usunięcia plików cookies, również twoje ustawienia zostaną utracone.