Informacje o nadawcy

Nadawcą programu o nazwie “Twoja Telewizja Morska” jest Twoja Telewizja Morska sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowo, ul. Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo, NIP : 5882285147, KRS 0000311636 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 220 500,00 zł

Numer koncesji: 743/2019-TK

Dane kontaktowe:
Twoja Telewizja Morska sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
84-200 Wejherowo
Strona www: www.telewizjattm.pl
Telefon: 58 738 97 80
e-mail: redakcja@telewizjattm.pl

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel.: 22 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Skład Zarządu Twoja Telewizja Morska sp. z o.o.:
Bogdan Kazimierz Łaga – Członek Zarządu
Dariusz Stanisław Schmidtke – Członek Zarządu
Rafał Andrzej Machol – Członek Zarządu

Beneficjentami rzeczywistymi Twoja Telewizja Morska sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są:
Bogdan Kazimierz Łaga, Dariusz Stanisław Schmidtke

Usługi medialne dostarczane przez Twoja Telewizja Morska sp. z o.o.:
program telewizyjny Twoja Telewizja Morska, program telewizyjny Twoja Telewizja Religijna, program radiowy Norda FM oraz strony internetowe: www.telewizjattm.pl, www.nordafm.pl, www.nadmorski24.pl.


personalizacja strony głownej

  1. Dostosuj ją do swoich potrzeb odznaczająć niepotrzebne ikony kategorii:
  1. Jeśli chcesz widzieć na głównej informacje tylko z twojej gminy, usuń pozostałe (usunięte lokalizacje nie znikną z menu głównego).

Województwo pomorskie

Powiat Wejherowski

Powiat Pucki


Trójmiasto


  1. Skorzystaj z trybu poziomego strony głównej, jeśli według Ciebie jest wygodniejsza.

  1. Wybierz wersje kolorystyczną naszego serwisu.

  1. Pamiętaj o tym, że zawsze możesz zresetować ustawienia przyciskiem „resetuj” w tym oknie oraz na stronie głównej.
    WAŻNE! Pesonalizacja jest zapamiętywana jako plik cookie. Jeśli w przeglądarce zablokowano zapisywanie cookies, ustawienia nie zostaną zapamiętane. W przypadku wyzerowania przeglądarki lub usunięcia plików cookies, również twoje ustawienia zostaną utracone.